Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

http://sonechko19.klasna.com

Кошторис на рік

 

 

 

КОШТОРИС

на 2021 рік

                                                                                                                                             Затверджений у сумі: 2 082 053 грн 00 коп

                                   Затверджено:

                       Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради

                       Ніна Харчук

Вид бюджету місцевий 0611010 «Надання дошкільної освіти»                                                                                          від 19.01.2021 р.

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

2036391

45662

2082053

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

х

   

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством

25010000

х

45662

45662

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю

25010100

х

45662

45662

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

х

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

25010300

х

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

х

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

х

          0

 0

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

х

          0

 0

Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

25020300

х

0

0

Інші надходження, у тому числі:

 

х

          0

 0

Інші доходи

 

х

          0

 0

фінансування

 

х

          0

 0

Повернення кредитів до бюджету

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

2036391

45662

2082053

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

2036391

45662

2082053

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

1268377

0

1268377

Оплата праці

2110

1031201

0

1031201

Заробітна плата

2111

1031201

          0

1031201

Грошове утримання військовослужбовців

2112

           0

          0

 0

Суддівська винагорода

2113

0

0

0

Нарахування на оплату праці

2120

237176

          0

237176

Використання товарів і послуг

2200

768014

45662

813676

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

500

          0

500

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

3520

          0

3520

Продукти харчування

2230

57915

45662

103577

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

20698

          0

20698

Видатки на відрядження

2250

200

          0

200

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

           0

          0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

685181

0

685181

Оплата теплопостачання

2271

647673

          0

647673

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

3629

          0

3629

Оплата електроенергії

2273

33879

          0

33879

Оплата природного газу

2274

0

          0

0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

0

          0

0

Оплата енергосервісу

2276

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

           0

          0

 0

Окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

           0

          0

 0

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

           0

          0

 0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

           0

          0

 0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

           0

          0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

           0

          0

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

           0

          0

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

           0

          0

0

Стипендії

2720

           0

          0

0

Інші виплати населенню

2730

           0

          0

0

Інші поточні видатки

2800

           0

          0

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

           0

          0

 0

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

           0

          0

 0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

           0

          0

 0

Капітальний ремонт інших об′єктів

3132

           0

          0

 0

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

           0

          0

 0

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

           0

          0

 0

Реконструкція пам′яток культури, історії та архітектури

3143

           0

          0

 0

Створення державних запасів і резервів

3150

           0

          0

 0

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

           0

          0

 0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

           0

          0

 0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

           0

          0

 0

Капітальне трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

           0

          0

 0

Капітальні трансферти населенню

3240

           0

          0

 0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

           0

          0

 0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

           0

          0

 0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

           0

          0

 0

Надання зовнішніх кредитів

4210

           0

          0

 0

Нерозподілені видатки

9000

           0

          0

 0


 

 

 

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії:                                                Ольга ПОЛОЗОК

М.П.***

                                                                                             19 січня 2021 р.

**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ - усього»

 

***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті