Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

Кошторис на рік

 

 

 

 

 

КОШТОРИС

на 2022 рік

 

Затверджений у сумі:                2 198 690 грн

 

                                                                                                                                 Затверджено:

                       Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради

                                                                                                               Ніна ХАРЧУК

                                                                                           від 11.01.2022 р.

34752507 Комунальний заклад  «Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»

Лозуватської сільської ради, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н.

Вид бюджету місцевий    

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету – 06 Управління освіти, культури, молоді та спорту

                                                                                                             Лозуватської сільської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів – 0611010 Надання дошкільної освіти

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

2132173

66517

2198690

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

х

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

х

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством

25010000

х

66517

66517

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю

25010100

х

66517

66517

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

х

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

25010300

х

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

х

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

0

0

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

х

          0

 0

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

х

          0

 0

Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

25020300

х

0

0

Інші надходження, у тому числі:

 

х

          0

 0

Інші доходи

 

х

          0

 0

фінансування

 

х

          0

 0

Повернення кредитів до бюджету

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

2132173

66517

2198690

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

2132173

66517

2198690

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

1338391

0

1338391

Оплата праці

2110

1088123

0

1088123

Заробітна плата

2111

1088123

          0

1088123

Грошове утримання військовослужбовців

2112

           0

          0

 0

Суддівська винагорода

2113

0

0

0

Нарахування на оплату праці

2120

250268

          0

250268

Використання товарів і послуг

2200

793782

66517

860299

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

500

          0

500

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1700

          0

1700

Продукти харчування

2230

97209

66517

163807

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

18216

          0

18216

Видатки на відрядження

2250

200

          0

200

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

           0

          0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

675226

0

675226

Оплата теплопостачання

2271

616629

          0

616629

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

3568

          0

3568

Оплата електроенергії

2273

55029

          0

55029

Оплата природного газу

2274

0

          0

0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

0

          0

0

Оплата енергосервісу

2276

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

650

0

650

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

           0

          0

 0

Окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

           650

          0

 650

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

           0

          0

 0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

           0

          0

 0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

           0

          0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

           0

          0

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

           0

          0

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

           0

          0

0

Стипендії

2720

           0

          0

0

Інші виплати населенню

2730

           0

          0

0

Інші поточні видатки

2800

           0

          0

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

           0

          0

 0

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

           0

          0

 0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

           0

          0

 0

Капітальний ремонт інших об′єктів

3132

           0

          0

 0

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

           0

          0

 0

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

           0

          0

 0

Реконструкція пам′яток культури, історії та архітектури

3143

           0

          0

 0

Створення державних запасів і резервів

3150

           0

          0

 0

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

           0

          0

 0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

           0

          0

 0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

           0

          0

 0

Капітальне трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

           0

          0

 0

Капітальні трансферти населенню

3240

           0

          0

 0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

           0

          0

 0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

           0

          0

 0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

           0

          0

 0

Надання зовнішніх кредитів

4210

           0

          0

 0

Нерозподілені видатки

9000

           0

          0

 0


 

 

 

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії:                                                Ольга ПОЛОЗОК

М.П.***

                                                                                             11 січня 2022 р.

**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ - усього»

 

 

***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті