Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

Річний звіт закладу

Звіт завідувача Софіївського ДНЗ «Сонечко»
Пухальської Яни Миколаївни 

за 2020/2021 н.р.

         Софіївський ДНЗ «Сонечко» знаходиться у комунальній власності Лозуватської сільської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам; займає двоповерхову цегляну споруду, здану в експлуатацію у грудні 1985 року.

      Заклад розрахований на 90 місць за нормами площі на одну дитину.

     Чисельний склад  дітей станом на 01.05.2021 р. становить   36 осіб , працівників – 12,  з них 4 педагога.

     В закладі дошкільної освіти функціонує 2 вікові груп:

– різновікова молодша група  –  3-го – 4-го року життя;

– різновікова старша група – 5-го – 6(7) року життя;

     Заклад дошкільної освіти  забезпечений кваліфікованими педагогами.

     Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

     Протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував питання, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації освітнього процесу у 2020 – 2021 навчальному році.

     З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи.

     Питання всебічного розвитку дітей здійснюється у руслі системного підходу через призму виконання Закону України «Про дошкільну освіту». Пріоритетним напрямком діяльності закладу дошкільної освіти є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компоненту, програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» , програми для навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Українське дошкілля» – документів, які орієнтують педагогів на особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної , компетентної, творчої людини. Тому головне завдання – формування активно – пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу через розвивальний і виховний аспекти розумового виховання , через розвиток інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

     Відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік,  з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти у вересні 2020 року, січні 2021 року та травні 2021 року була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей раннього та дошкільного віку . На кінець навчального року 2020/2021, наступні результати моніторингу знань, умінь та навичок дітей раннього та дошкільного віку:

Моніторингове дослідження дітей раннього віку (7 дітей, вихователь Філіонова Т. І.) за результатами виявлено наступне:

Самообслуговування -   84 % (вересень 2020 р. – 63 %);

Дрібна моторика - 70  % (вересень 2020 р. – 25%)

 Загальна моторика - 73  % (вересень 2020 р. – 46% );

 Мовлення -  77  % (вересень 2020 р. – 33 %)

 Мислення, сприйняття - 65  % (вересень 2020 р. – 26%).

     Діти четвертого року життя (вихователь Філіонова Т. І.) за даними моніторингового дослідження мають такі показники:

{C}-         Фізичний розвиток - достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Соціально-моральний розвиток - достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Пізнавальний розвиток – вище середнього рівня (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Мовленнєвий розвиток – вище середнього рівня (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Художньо-естетичний розвиток – вище середнього рівня (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Креативний розвиток - достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Ігрова діяльність - достатній рівень (вересень 2020 р. – достатній рівень);

{C}-         Трудова діяльність - достатній рівень (вересень 2020 р. – низький рівень);

{C}-         Статева ідентифікація та диференціація - достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень).

     За результатами моніторингу даний відсоток вказує на оволодіння дітьми знань, умінь та навичок у травні 2021 року:

{C}-         Високий рівень - 19 % (вересень 2020 р. – 4%);

{C}-         Достатній рівень -  37 % (вересень 2020 р. – 22%);

{C}-         Середній рівень - 42  % (вересень 2020 р. – 34%);

{C}-         Низький рівень - 2  % (вересень 2020 р. – 39%).

     Діти п’ятого року життя (вихователь Тацій О. М.) за даними моніторингу мають такі показники згідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти:

{C}-         Особистість дитини – достатній рівень (вересень 2020 р. – вище середнього рівня);

{C}-         Дитина в соціумі – достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Дитина у природному довкіллі – достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Дитина у світі культури – достатній рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Гра дитини - достатній  рівень (вересень 2020 р. – середній рівень);

{C}-         Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі – достатній рівень (вересень 2020 р. – нижче середнього рівня);

{C}-         Мовлення дитини – вище середнього рівня (вересень 2020 р. – нижче середнього рівня).

     За результатами моніторингу виявлено наступне:

{C}-         Високий рівень - 12 % (вересень 2020 р. – 0%);

{C}-         Достатній рівень - 66 % (вересень 2020 р. – 16%);

{C}-         Середній рівень - 19  % (вересень 2020 р. – 56%);

{C}-         Нижче середнього рівня - 3 % (вересень 2020 р. – 19%);

{C}-         Низький рівень - 0  % (вересень 2020 р. – 8%).

          Діти шостого (сьомого) року життя (8 дітей – вихователь Тацій О. М.) оцінювалися за кваліметричною моделлю Єльнікової.

     За результатами виявлено наступне:

{C}-         компетенція сформована в повній мірі – 85 %, (вересень 2020 року – 75 %);

{C}-         компетенція сформована в достатній мірі – 8 %, (вересень 2020 року – 0 %);

{C}-         компетенція сформована посередньо – 7 %, (вересень 2020 року – 8 %);

{C}-         компетенція сформована мінімально – 0 %, (вересень 2020 року – 17 %);

{C}-         компетенція не сформована – 0 %, (вересень 2020 року – 0 %).

{C}-          

          Також, діти молодшого, середнього та старшого дошкільного віку пройшли діагностику музичного розвитку під час різних видів музичної діяльності (за І. Романюк), який провів музичний керівник Фомін О. М.

     За результатами діагностики виявлено наступне:

Молодший дошкільний вік:

{C}-         слухання музики – середній рівень (вересень 2020 року – низький рівень);

{C}-         співи – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         музично-ритмічні рухи – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         гра на музичних інструментах – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень).

{C}-          

Середній дошкільний вік:

{C}-         слухання музики – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         співи – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         музично-ритмічні рухи – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         гра на музичних інструментах – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень).

{C}-          

Старший дошкільний вік:

{C}-         слухання музики – високий рівень (вересень 2020 року – достатній рівень);

{C}-         співи – високий рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         музично-ритмічні рухи – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень);

{C}-         гра на музичних інструментах – достатній рівень (вересень 2020 року – середній рівень).

     Для визначення рівня готовності дітей до вступу до школи у 2021 – 2022 навчальному році в ЗДО виявили ступінь дошкільної зрілості – фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра. Основним завданням моніторингового дослідження було :

- своєчасне оцінювання реального стану дошкільної освіти в різновіковій старшій групі;

- підвищення якості освітнього процесу;

- максимально об’єктивне прогнозування процесу розвитку освіти.

     З метою забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та соціальної адаптації дітей раннього віку протягом навчального року велась певна робота з батьками  дітей, які вперше прийшли до закладу дошкільної освіти.

     Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2020 – 2021  н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

      У закладі в наявності нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

     У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

     Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

      Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В закладі дошкільної освіти оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

     З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: в жовтні  2020 року та у квітні 2021 року були проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

     Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не зафіксовано.

     За минулий навчальний рік збільшилась кількість дітей 5-річного віку

в мікрорайоні, які охоплені дошкільною освітою. В закладі дошкільної освіти створено і кожного року поновлюється банк даних про дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні, визначено форму здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку.

     Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні ЗДО не виявлено. Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників  щодо необхідності спілкування з однолітками, оволодінням елементарними навичками навчання, соціальній адаптації дитини тощо. Неодноразово вихователі запрошували дітей та батьків до участі в масових  святкових та виховних заходах: конкурси, виставки, Дні здоров’я, святкові ранки тощо.

Одним з пріоритетних завдано у 2020 –  2021 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі технології. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх педагогів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. В наявності фізкультурна та музична  зала, які оснащена необхідним інвентарем.

     Фізичне виховання та оздоровча робота в закладі дошкільної освіти спрямована на охорону і зміцнення здоров’я  дітей,  розвиток їх фізичних якостей, підвищення захисних сил організму, вироблення звички до здорового способу життя. Основою системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми. В ЗДО створені необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Слід відмітити, що поряд зі стандартним спортивним обладнанням вихователі використовують посібники, виготовлені власноруч за допомогою батьків: корегуючи доріжки з природного матеріалу, кошики для кидання м’ячів та інше.

     У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я – в цей день основна увага приділялась організації та використанню всіх форм роботи з фізичного виховання, тиждень фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи ( вересень 2020 р.), гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять.

     Невід’ємною складовою фізкультурно – оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщують в куточках для батьків, дане питання розглядається на батьківських зборах.

     Педагогічним колективом у  2020 – 2021  н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське  дошкілля», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Протягом 2020 – 2021  н.р. продовжувалась співпраця педагогів ЗДО  та вчителів початкових класів ОКНЗ «Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст.».

Спільно з учителями , вихователями старшої  групи та батьками  були  проведені батьківські збори в ЗДО у квітні 2021 р. засобами комп’ютерних технологій, де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації першокласників до освітнього процесу. Під час загальнонаціонального карантину, використовуючи сучасні ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу ЗДО та ЗОШ. Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

     Діти 5-річного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

     У закладі дошкільної освіти створено умови для безпечного проведення освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників.

     Фінансово-матеріальне забезпечення ЗДО відбувалось за рахунок бюджетних коштів та допомоги меценатів. Стан приміщень ЗДО відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

     Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

     ЗДО забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м’яким інвентарем.