Комунальний заклад "Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" Лозуватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

 

Правила прийому до закладу

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86)

 

 

Зарахування дітей до комунального закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування.

Для прийому дітей в ЗДО потрібно надати такі документи:

1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім'я завідувача.

2. Свідоцтво про народження (копію).

3. Медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з висновками про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

4. Висновок інклюзивно-ресурсного  центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за потреби).

5. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров"я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (за потреби).

6. Копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за потреби).

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.

ПЕРШОЧЕРГОВО ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДІТИ, ЯКІ:

1) проживають на території обслуговування комунального закладу дошкільної освіти;

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в закладі

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;ї

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушенням інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку у прийомну сім"ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім"ю, а також усиновлених дітей;

 

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з чмсла внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

 

Лист МОЗ та МОН щодо напруженої епидемічної ситуації

 

Лист № 05.2-11/235301,  № 1/9-537 від 06.09.2018 року

http://www.doshkillia.ua/list-moz-ta-mon-shhodo-napruzheno%D1%97-epidemichno%D1%97-situaci%D1%97/